strongly en Neerlandés

Pronunciación
bw. sterk, krachtig

Ejemplos

Unlike the previous speaker, who has now disappeared, my group is strongly in favour of a European Public Prosecutor.
Mijn fractie is, in tegenstelling tot de voorgaande spreker die al verdwenen is, een sterk voorstander van een Europese openbare aanklager.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I want to emphasise strongly that changing our control systems will definitely not mean relaxing them.
Ik wil benadrukken dat de wijziging van onze controlesystemen geenszins een verslapping betekent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We in Parliament strongly support the Middle East peace process.
Wij parlementsleden steunen het vredesproces in het Midden-Oosten van ganser harte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My group strongly welcomes the IGC and will be contributing to this Treaty reform process to the maximum possible extent.
Mijn fractie is ingenomen met de bijeenroeping van de IGC en zal zoveel mogelijk aan de herziening van het Verdrag meewerken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, I strongly refute any statement, demonstration or feeling of xenophobia or racism.
Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, ik veroordeel onverschillig welke verklaring, uiting of gevoel van xenofobie en racisme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This situation really cannot continue and we must therefore protest most strongly.
Dit kan echt niet langer, en ik vind dat we krachtig moeten protesteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How strongly is the single market established at the moment?
Hoe stevig heeft die interne markt zich inmiddels in onze economie verankerd?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But I strongly suggest there are a number of factors of which the Member States ought to take proper account.
Ik wil echter graag een aantal factoren noemen waarmee de lidstaten bij hun overwegingen rekening moeten houden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many local and European associations have strongly criticised the project.
Veel lokale en Europese organisaties hebben het ontwikkelingsproject zwaar bekritiseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So I very strongly urge him to make it clear in the appropriate talks.
Ik wil hem zeer nadrukkelijk vragen dat in de desbetreffende gesprekken duidelijk te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

with strength or in a strong manner
in a powerful manner: powerfullydictionary extension
© dictionarist.com