sufferer en Neerlandés

Pronunciación
zn. lijder

Ejemplos

If, for example, unreasonable restraints are placed on libraries, students, scholars and scientists will be the sufferers.
Als wij bijvoorbeeld onredelijke beperkingen opleggen aan bibliotheken, zullen studenten, geleerden en wetenschappers daarvan de dupe worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A duty to revolt for the 34 million people with AIDS, most of whom - over 4 million sufferers - live in South Africa.
De 34 miljoen mensen die met AIDS besmet zijn, hebben de plicht om in opstand te komen. Meer dan 4 miljoen van deze HIV-geïnfecteerden leven in Zuid-Afrika.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why South Africa passed a law in 1997 so that its sufferers could benefit from suitable care.
Om die reden is in 1997 in Zuid-Afrika een wet aangenomen die de staat het recht geeft zijn zieken de benodigde behandeling te geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most of his fellow-sufferers avoid frank discussions about the abject conditions in their home country.
De meesten van zijn lotgenoten mijden liever open gesprekken over de schrijnende toestanden in hun vaderland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have to say that I have received no representations from allergy sufferers on this point.
Ik moet zeggen dat ik nog geen gegevens heb gezien waaruit blijkt hoe personen met een allergie er zelf over denken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Because of the rise in the number of sufferers from this disease, there is often conflicting advice about the various treatments.
Aangezien steeds meer mensen aan deze ziekte lijden, wordt er vaak tegenstrijdig advies gegeven over de diverse vormen van behandeling.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The technology is there to provide suitable treatment to sufferers of this disease.
De technologie om patiënten te behandelen bestaat en levert goede resultaten op.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact, debt relief programmes must be put in place for developing countries with high levels of AIDS sufferers.
Tevens moeten er schuldverminderingsprogramma's worden ingesteld voor ontwikkelingslanden met een hoog percentage aids-patiënten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But a solution must be found for people who need a new heart, kidney or liver and also for Parkinson's disease sufferers.
Maar ten behoeve van mensen die een nieuw hart, nier of lever nodig hebben, evenals voor Parkinsonpatiënten dient er een oplossing gevonden te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are thus avoiding the possibility of excessive labelling making the list of foods allowed to allergy-sufferers ever smaller.
Op die manier vermijden we ook dat onnodige etikettering uiteindelijk leidt tot een steeds kleinere lijst van toegestane levensmiddelen voor mensen met een voedselallergie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

martyr: sacrifice, scapegoat, victim, offering


© dictionarist.com