sufficiently en Neerlandés

Pronunciación
bw. voldoende

Ejemplos

It is precisely upon price levels that consumer policy has failed to focus sufficiently.
Het consumentenbeleid heeft lange tijd te weinig aandacht besteed aan het prijsniveau.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, the Commission communication is well written but sufficiently vague to allow any interpretation whatsoever.
Mevrouw de Voorzitter, de mededeling van de Commissie is goed geschreven, maar voldoende vaag om de meest uiteenlopende interpretaties toe te laten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But I also believe that in future we will have to make the universal service sufficiently attractive.
Ik denk niettemin ook dat het in de toekomst nodig zal worden de universele dienstverlening aantrekkelijker in te vullen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, can we rely sufficiently on this information?
Bovendien, kunnen we die informatie voldoende vertrouwen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, what has not been stressed sufficiently thus far in the debate I believe is democracy and subsidiarity.
Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat in dit debat tot dusver niet genoeg aandacht wordt geschonken aan democratie en subsidiariteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Klamt report is perhaps not sufficiently ambitious, but at least it has the merit of going in the right direction.
Het verslag-Klamt is wellicht nog niet ambitieus genoeg, maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sooner or later we will have to be sufficiently progressive in terms of own resources as a basis for this fair tax system.
Wij moeten ook bij de ontvangsten vooruitstrevend zijn. Zij vormen immers de grondslag voor een rechtvaardig belastingstelsel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People still complain there that remote regions and islands are not sufficiently serviced.
Daar wordt nog steeds geklaagd over onvoldoende bereikbaarheid van perifere regio's en eilanden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The idea of a joint European and national Assembly has not been sufficiently developed by a long chalk.
Het idee van een gezamenlijke Europese en nationale assemblée is nog volstrekt onvoldoende uitgewerkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This reality is not sufficiently recognised in the texts before us, if at all.
Deze realiteit wordt in de voorliggende teksten niet of onvoldoende erkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

completely: generously, profusely, adequately, abundantly, amply, in full measure


© dictionarist.com