superfluous en Neerlandés

Pronunciación
bn. overvloedig, meer dan nodig, overbodig

Ejemplos

Proposed Amendments Nos 45 and 46 are therefore superfluous for technical reasons.
Daarom zijn de amendementen 45 en 46 om zuiver wetstechnische redenen overbodig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Superfluous legislation should be withdrawn.
Meer overbodige wetgeving dient te worden ingetrokken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
Dus vind ik eigenlijk een beetje, in naam van mijn fractie, dat deze vraag een beetje overbodig was.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I cannot accept the second part of this amendment as it is in fact superfluous.
Het tweede gedeelte van dit amendement kan ik niet aanvaarden omdat ik dit overbodig acht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, it is also superfluous, because there is no equivalent in the procedural part of the decision.
Dat is bovendien ook overbodig, want in het beschikkende gedeelte van de tekst ontbreekt een dienovereenkomstig artikel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But I should like to see a different system, one which would render the 90-head premium limit superfluous.
Ik geef de voorkeur aan een andere oplossing, waardoor ook de premiebeperking tot negentig stieren overbodig wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only in this way can a superfluous juxtaposition of two systems with the same area of responsibility be avoided in the long term.
Dat is de enige manier om te voorkomen dat twee systemen met hetzelfde takengebied naast elkaar worden gebruikt, hetgeen overbodig dubbelwerk zou zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to note that adding an olfactory marker to manure may be, to put it mildly, a little superfluous.
Daar wil ik aan toevoegen dat de toevoeging van een olfactorische merkstof aan mest op zijn zachtst gezegd enigszins overbodig lijkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The request to annex this certificate to the regulation is superfluous and therefore unacceptable.
Het verzoek om deze verklaring als bijlage aan de verordening te hechten is overbodig en moet daarom worden afgewezen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is also superfluous, for there is no distortion within the internal market.
Zij is onnodig want er is helemaal geen verstoring van de interne markt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

surplus: excessive, overflowing, excess, plethoric, redundantdictionary extension
© dictionarist.com