support en Neerlandés

Pronunciación
zn. steun; broodwinning, levensonderhoud; ondersteuning
ww. ondersteuning, dragen, voorstaan; hulp verlenen; toestemmen; versterken; aanmoedigen; onderhouden

Ejemplos

She had gifted Caesar with significant funds for his support.
Ze had Caesar beloond met aanzienlijke hoeveelheden geld voor zijn steun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your friends will always support you no matter what, because this is what good friends do.
Je vrienden zullen je altijd ondersteunen, gelijk wat er gebeurt, want dit is wat goede vrienden doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Studenten krijgen vaak financiële steun van hun ouders zodat ze deze ervaring kunnen beleven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has a family to support.
Hij heeft een gezin te onderhouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have two children to support.
Ik ondersteun twee kinderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support that idea.
Ik steun dit idee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support the proposal.
Ik steun de motie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I worked hard in order to support my family.
Ik heb hard gewerkt om mijn familie te onderhouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In November 2013, the U.S., Norway, and the U.K. launched a public-private partnership to support forests in developing countries, with the goal of reducing emissions from deforestation and promoting sustainable agriculture.
In november 2013 startte de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk een publiek-private samenwerking om bosgebieden in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met als doel het reduceren van emmissie door ontbossing en het stimuleren van duurzame landbouw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com