tedious en Neerlandés

Pronunciación
bn. vermoeiend; saai, vervelend

Ejemplos

This directive may seem tedious, but is, in reality, the acid test.
Deze richtlijn lijkt zo saai, maar is in werkelijkheid de "proof putting".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Restoring confidence in the food chain has been a slow, tedious and indeed expensive process.
Het heeft veel tijd, moeite en niet te vergeten geld gekost om het vertrouwen in de voedselketen te herstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The compromise was a long and tedious process, but the results are plain: the weakest regions will gain from European solidarity.
De totstandkoming van het compromis had heel wat voeten in de aarde, maar het resultaat is er dan ook naar: de zwakste regio’s zullen profiteren van de Europese solidariteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is very kind of you, Mr Matsakis, to wish to spare me this tedious work.
Het is heel vriendelijk van u, mijnheer Matsakis, dat u mij dit vervelende karweitje wilt besparen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My group will support the conciliation agreement reached after long, tedious hours of negotiation.
Mijn fractie zal het compromis, dat na lange en aanslepende onderhandelingen in het bemiddelingscomité bereikt is, steunen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, having to raise complaints about Turkish atrocities is becoming almost tedious.
Mevrouw de Voorzitter, de herhaalde tussenkomsten van het Parlement inzake de Turkse wreedheden op Cyprus worden stilaan eentonig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I find a great deal of advertising, soap powder for instance, pretty tedious and many people agree with me.
Maar goed, ik vind een heleboel van de reclame, bijvoorbeeld voor wasmiddelen, redelijk seniel en velen met mij vinden dat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All too often our agendas are overloaded, our debates tedious.
Te vaak zijn onze agenda's overladen, te vaak zijn onze debatten saai.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When this tedious adaptation process has reached maturity, it will certainly be time for these states to join the European Union.
Wanneer dit moeizame aanpassingsproces op aantoonbare wijze volbracht zal zijn, zal zeker het moment komen van toetreding van die landen tot de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, statistics can be quite tedious, but they are also immensely important.
Mijnheer de Voorzitter, statistiek kan dan wel verschrikkelijk saai zijn, het is daarnaast heel belangrijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com