title en Neerlandés

Pronunciación
zn. titel, rang, eretitel, kop (in een krant), titel (van een boek); recht; eigendom; kampioenschap
ww. bij naam noemen; in de koppen (van de krant) zetten

Ejemplos

Although she has had the title of Queen for a number of years, she has been living in castles in England and Scotland for more than this.
Alhoewel ze de titel Koningin al voor een aantal jaren draagt, heeft ze al geleefd in kastelen in Engeland en Schotland voor meer dan dit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His official title is Director-General of the Environment Agency.
Zijn officiële titel is Directeur-Generaal van het Agentschap voor Milieubescherming.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sitting in her panther hide chair, the young woman, clad in red lingerie, was reading aloud a book titled "The Black Princess".
Zittend in haar fauteuil van panterpels las de jonge vrouw in rood ondergoed voor uit een boek met de titel "De zwarte prinses".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Not only should this be deleted, the whole interception title should be scrapped.
Niet alleen dit artikel, maar het hele hoofdstuk over interceptie moet worden geschrapt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The President has read out a very laborious title.
De Voorzitter heeft een bijzonder ingewikkelde titel voorgelezen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is certain that the rapporteur is entirely correct in saying that the title is very long.
Veel makkelijker is het om het over de inspectie van vrachtwagens te hebben, want daar gaat het tenslotte om.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report does not contain what the title promises.
De titel van het verslag dekt de inhoud niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This was unacceptable, given that public health had been enshrined in the new Title XIII of the Treaty of Amsterdam.
Sinds de volksgezondheid in de nieuwe titel XIII van het Verdrag van Amsterdam is opgenomen, is dit soort voorstellen ontoelaatbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us recall that the title of this communication is 'From single market to worldwide challenges' .
Ik wil eraan herinneren dat deze mededeling getiteld is "Van eenheidsmarkt naar uitdagingen op mondiale schaal".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With Mr Deprez and Mr De Clercq I tabled an amendment to the title of the directive.
Mijn collega's Deprez en De Clercq en ikzelf hebben een amendement ingediend dat betrekking heeft op de titel van de richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com