traditional en Neerlandés

Pronunciación
bn. traditioneel

Ejemplos

The small traditional Caribbean food stall opened in 2010.
Het kleine traditionele Caribische eettentje werd in 2010 geopend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You’ll be able to choose from a number of traditional street food dishes from countries like Jamaica, Barbados and Trinidad.
Je zult in staat zijn om te kiezen uit een aantal traditionele straatgerechten uit landen als Jamaica, Barbados en Trinidad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Bovendien zijn er in Spanje in de zomer in alle plaatsen traditionele en geliefde feesten, waarvan ik altijd al gehoord had, hoewel enkele zeer zeldzaam waren en ik ze nooit zo goed begreep.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, a lot of them are covered from head to toe to protect themselves from the sun and preserve their traditional and natural white skin tone.
Bijvoorbeeld zijn velen van hen van kop tot teen bedekt om zichzelf te beschermen tegen de zon en hun traditionele witte huidskleur te behouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Traditional Japanese sweets really do go well with Japanese tea.
Traditionele Japanse snoepjes gaan echt goed samen met Japanse thee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is the difference between simplified Chinese and traditional Chinese?
Wat is het verschil tussen vereenvoudigd Chinees and traditioneel Chinees?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Social fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sociale grondrechten horen onlosmakelijk bij de klassieke grondrechten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I myself am a consumer who is concerned about the quality and taste of traditional chocolate.
Als consument maak ik mij zorgen over de kwaliteit en de smaak van traditionele chocolade.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The special scheme aimed to preserve traditional legume grain growing areas by means of the aid per hectare arrangement.
Het doel van de speciale regeling was het door middel van hectaresteun in stand houden van de traditionele bedrijven die zaaddragende leguminosen verbouwen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The same applies to many ACP countries, traditional suppliers.
Hetzelfde geldt voor veel producenten uit de ACS-landen, dat wil zeggen de traditionele leveranciers.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. handed down: unwritten, oral, historic, ancestral, classical
2. conventional: conservative, inherited, common, typical, established, sanctioneddictionary extension
© dictionarist.com