trouble en Neerlandés

Pronunciación
zn. zorg; moeite; last
ww. moeite nemen; hinderen; lastig vallen

Ejemplos

The country was in a big mess and, of course, families like mine were blamed for all the mistakes and troubles.
Het land bevond zich in een grote puinhoop, en natuurlijk werden families zoals die van mij beschuldigd van fouten en problemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But little did anyone know at the time, that I, Julius Caesar, would one day solve the country's troubles.
Maar niemand wist toen dat ik, Julius Caesar, de problemen van het land zou oplossen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Several days after all the trouble began, a very pale looking Queen walked into the kitchen.
Een paar dagen nadat alle problemen waren begonnen, kwam een zeer bleke koningin de keuken in.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What would happen if they discovered she had got them in trouble?
Wat zou er gebeuren als ze ontdekten dat ze hen in de problemen had gebracht?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Avoid getting into trouble.
Vermijd dat je in de problemen komt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dan has been troubled by recurring nightmares.
Dan wordt gekweld door steeds terugkerende nachtmerries.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has trouble remembering names.
Hij heeft moeite om namen te onthouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He refuses to become involved in the trouble.
Hij weigert om zich te mengen in de problemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He's in big trouble.
Hij heeft grote problemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com