truly en Neerlandés

Pronunciación
bw. in waarheid; echt, oprecht

Ejemplos

Girls, you did terrifically. You've truly earned this victory.
Meiden, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Jullie hebben deze overwinning eerlijk verdiend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His behavior truly surprised me.
Zijn gedrag verbaasde me werkelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am truly sorry.
Het spijt me werkelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I truly do not understand the question.
Ik versta die vraag echt niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm truly sorry.
Het spijt me werkelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was truly a miracle.
Het was een echt mirakel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Maybe I shouldn't tell you this, but I am truly mesmerized by your beauty.
Ik moet het misschien niet tegen je zeggen, maar ik ben echt gefascineerd door jouw schoonheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must create a permanent and truly independent, excellent and transparent system of risk assessment.
We moeten een permanent, volkomen onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand en transparant systeem van risicoanalyse creëren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Will a free Palestine be a truly democratic state and, therefore, reliable as a partner in peace?
Zal het vrije Palestina een echte democratische staat worden en daarmee een betrouwbare vredespartner zijn?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Their efficiency has been truly remarkable.
De Raad heeft echt uitstekend werk verricht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

precisely: actually, right, absolutely


dictionary extension
© dictionarist.com