unfounded en Neerlandés

Pronunciación
bn. niet gebaseerd

Ejemplos

The impression that Africans get, namely that they are inferior world citizens, is not unfounded.
Niet zonder reden krijgen Afrikanen de indruk dat zij minderwaardige wereldburgers zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, the justification for their deletion on the basis of monetary policy concerns is unfounded.
De rechtvaardiging voor het schrappen ervan, op basis van monetair-beleidsoverwegingen, mist dan ook elke grond.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After many years in application, we have seen that these fears were unfounded and that there were no problems.
Na talrijke jaren van toepassing kunnen wij vaststellen dat deze vrees ongegrond was en er zich geen enkel probleem heeft voorgedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
During this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
Moeten wij in die tussentijd onze defensie opofferen op grond van angsten waarvan niet is vastgesteld dat ze terecht zijn?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can not only assure Mr Bowe that the matter will be taken up, I can even reassure him that his concern is somewhat unfounded.
Ik kan de geachte afgevaardigde niet alleen garanderen dat de kwestie behandeld wordt, ik kan hem ook geruststellen: zijn bezorgdheid is enigszins ongegrond.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yet the outcome of the discussions proves that such accusations are unfounded.
Uit de resultaten van onze besprekingen is echter gebleken dat deze beschuldigingen volkomen ongegrond waren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The argument about fear of a World Trade Organisation challenge is completely unfounded.
Het argument dat de Wereldhandelsorganisatie een verbod zou kunnen aanvechten, is nergens op gebaseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That concern is not totally unfounded.
Geheel ten onrechte is deze angst niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, my fears have proved unfounded and I am hopeful that the scheme will be implemented in the second half of this year.
Mijn angst was echter ongegrond en ik verwacht dat de regeling in de tweede helft van dit jaar zal worden ingevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Despite this, the authors of this motion have been peddling shameful and unfounded accusations in their speeches.
Desondanks hebben de indieners van deze resolutie hun betogen gelardeerd met schandelijke en ongefundeerde beschuldigingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com