unite en Neerlandés

Pronunciación
ww. verenigen; zich verenigen

Ejemplos

We’ve travelled to France and the United Kingdom a couple of times, but Stephen wanted to go to Spain and travel across this country, that seems a little mysterious to a lot of Americans, with its weird peculiarities, like flamenco or bullfights.
We zijn enkele keren naar Frankrijk en Engeland gereisd, maar Stephen wenste zich naar Spanje te gaan en dit land te doorkruisen, wat veel Amerikanen mysterieus lijkt, met zijn vreemde eigenaardigheden, zoals Flamenco en stiergevechten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Spain and the United States are very different regarding shopping.
Spanje en de Verenigde Staten zijn erg verschillend als het op winkelen aankomt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where I used to live in Normandy, I grew up being able to see Jersey, one of the Channel Islands that belong to the United Kingdom.
Waar ik vroeger leefde in Normandë kon ik bij het opgroeien Jersey zien, één van de kanaaleilanden die tot het Verenigd Koninkrijk behoren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That’s why I decided to go to the West of the United States.
Daarom besliste ik naar het westen van de Verenigde Staten te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thanks to the internet, today it is really easy to prepare a trip to the west of the United States.
Dankzij het internet is het in deze tijd heel makkelijk om een trip naar het westen van de Verenigde Staten te voor te bereiden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Then I read in a forum that... The best manner to move across the United States is driving!
Toen las ik op het forum dat... De beste manier om door de Verenigde Staten te reizen met de auto is!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we arrived in the United States, we first picked up our rental.
Toen we in de Verenigde Staten aankwamen gingen we onze huurauto ophalen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We discovered soon why so many people wanted a car, the United States are enormous!
We ontdekten vlug waarom zo veel mensen een auto wilden, de Verenigde Staten is reusachtig groot!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That was our first surprise... In the United States, almost all cars are automatic!
Dit was onze eerste verrassing... In de Verenigde Staten zijn bijna alle auto's automatisch!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
More than four or five lanes is usual for highways in the United States, meanwhile we just have a pair of lanes in Spain, or maybe three.
Meer dan vier of vijf lanen is normaal op snelwegen in de Verenigde Staten terwijl we in Spanje maar twee lanen hebben, misschien drie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. amalgamate: blend, combine, consolidate, compound, coalesce, fuse, weld
2. combine: join, link, couple, connect, associate, ally, incorporate
3. marry: wed, join, coupledictionary extension
© dictionarist.com