vocation en Neerlandés

Pronunciación
zn. roeping; beroep; talent

Ejemplos

Their vocation to serve others was offended against, as was the God in whom they believe.
Zij worden beschaamd in hun roeping om anderen te dienen, maar ook beschaamd in het geloof in hun God.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
True to his vocation, he published his Israeli travel experiences.
En, zijn roeping getrouw, publiceerde hij zijn Israëlische reiservaringen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is especially true for connections to Strasbourg, a city with an international vocation.
Dit is met name het geval voor de verbindingen met Straatsburg, een stad met een internationale roeping.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We, in this House, look forward to the fulfilment of Romania's European vocation.
Wij in dit Huis zien uit naar het moment waarop de Europese roeping van Roemenië wordt vervuld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To do so is not only Europe’s vocation, but also in its interests.
Dat is de roeping van Europa, en dat is ook het belang van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although enlargement has a political vocation, it must also be a source of impetus and growth.
De uitbreiding heeft dus een politiek doel maar moet ook een factor zijn van dynamiek en groei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is our vocation, that is the purpose of our political union.
Daar ligt onze roeping, de betekenis van onze politieke Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That really is one of the vocations of the European Parliament - to be the House for the voices of freedom in this world.
Dat is werkelijk een van de rollen van het Europees Parlement - het vormen van een trefpunt voor de stemmen van de vrijheid in deze wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Last, but not least, I would like to thank my colleague, Mr Coelho, for his sense of vocation in dealing with this matter.
En,last but not least, zou ik graag mijn collega, de heer Coelho, willen bedanken voor zijn toewijding aan dit onderwerp.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The parties must know that their natural vocation is to be in Europe.
De partijen moeten beseffen dat zij ertoe zijn geroepen deel uit te maken van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

occupation: line, business, affair, calling, craft, job



dictionary extension
© dictionarist.com