walk en Neerlandés

Pronunciación
zn. wandeling, loop; voettocht; weggetje; doorgang; trottoir; manier van lopen; beroep, baan; loopbaan
ww. lopen, wandelen; voettocht maken; leiden; brengen; gedragen

Ejemplos

I remember walking in the market one day and overhearing a conversation between two merchants.
Ik herinner me hoe ik op een dag naar de markt ging en een gesprek hoorde tussen twee handelaren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I walked out of the room later with a smile, beaming on my face from ear to ear.
Toen kwam ik uit de kamer en een glimlach straalde van oor tot oor over mijn gezicht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Several days after all the trouble began, a very pale looking Queen walked into the kitchen.
Een paar dagen nadat alle problemen waren begonnen, kwam een zeer bleke koningin de keuken in.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dr. Michael Fay and his team of researchers will have been walking for a total of 15 months when they finish their long journey.
Dr. Michael Fay en zijn team aan onderzoekers zullen al voor een totaal van 15 maanden aan het wandelen zijn wanneer ze hun lange reis beëindigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So far, they have been travelling for two months, which means they still have at least 13 more months of walking and living in the wild.
Tot zo ver reizen ze al voor twee maanden, wat betekent dat ze nog op z'n minst 13 maanden hebben om te wandelen en in het wild te leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many dog owners are working all day, so this means they do not have the time to walk and feed their animals during the day.
Veel hondenbezitters werken de hele dag, dus dit betekent dat ze niet de tijd hebben om in de loop van de dag met de dieren te wandelen en hen te voeden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Amy is walking dogs for three different people at the moment.
Amy laat honden uit voor drie verschillende mensen op dit moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every day you can see her walking with them.
Elke dag kun je haar zien lopen met hen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She was walking down the street alone when her mobile phone started beeping.
Ze liep alleen over straat toen haar mobiele telefoon begon te piepen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were following her everywhere, online, at school, and even when she walked to the shops.
Ze volgden haar overal, online, op school, en zelfs wanneer ze naar de winkels liep.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com