year en Neerlandés

Pronunciación
zn. jaar

Ejemplos

It had happened all so quickly and now at only eighteen years of age, I had become the Queen, the great Pharaoh of Egypt.
Het was allemaal zo snel gegaan en nu, met nauwelijks achttien jaar, was ik een koningin, een grote faraonische koningin van Egypte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even worse, I had to do it with the help of my ten year old brother!
Wat het nog erger maakte: ik moest het doen met de hulp van mijn tien jaar oude broer!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And now, a year later, it had all gotten worse.
En nu, een jaar later, was alles verergerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every year the senate appointed two new Consuls to lead the country.
Elk jaar, benoemde de Senaat twee nieuwe consuls om het land te leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One evening, years later, I found myself in the land of Egypt.
Op een middag, jaren later, vond ik mezelf op Egyptische bodem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The gift was payment for his years of service at the end of his military career.
Het geschenk was zijn beloning voor zijn vele jaren van dienst aan het einde van zijn militaire carrière.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was on this land that I was born and where I spent the earlier years of my life.
Op dit stuk land werd ik geboren en bracht de eerste jaren van mijn leven door.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A few years later I would remember his words, but they would give me no comfort.
Enkele jaren later zou ik me aan zijn woorden herinneren, maar dit zou me geen enkele vorm van troost geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The palace was large and my poor mother had laboured for years painting one masterpiece after another to please the eyes of the Pharaoh and his family.
Het paleis was groot en mijn arme moeder had vele jaren gewerkt, een werk na het andere geschilderd, om de ogen van de farao en zijn familie te plezieren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is also famous because she has been ruling Britain for 60 years, which is the longest period of time that any British monarch has ruled for.
Ze is ook bekend omdat ze Groot-Brittannië al 60 jaar regeert, wat de langste periode is dat gelijk welke Britse monarch heeft geregeerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

term: interval, period, space, span, spell, timedictionary extension
© dictionarist.com