alive en Polaco

Pronunciación
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Ejemplos

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com