antithesis en Polaco

Pronunciación
n. antyteza, przeciwstawnia

Ejemplos

I shall therefore vote against a Commission that is the antithesis of this.
Dlatego będę głosował przeciwko Komisji, która jest antytezą powyższych koncepcji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the face of this antithesis, I cannot help thinking of Byzantium, of the balsamic and self-satisfied utterances of the Byzantine administrators at a time when their world was sliding into oblivion.
Nie potrafię nic poradzić na to, że w obliczu takiego kontrastu, przychodzi mi na myśl Bizancjum i gładkie wypowiedzi bizantyjskich władców świadczące o samozadowoleniu, wygłaszane w momencie, gdy ich świat odchodził w zapomnienie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
Wypaczamy go, gdy żądamy zrównania go z jego całkowitym przeciwieństwem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

exact opposite: oppositeness, opposition
the juxtaposition of contrasting words or ideas to give a feeling of balance: rhetorical device


dictionary extension
© dictionarist.com