arrange en Polaco

Pronunciación
v. rozmieścić, uporządkować, ugrupować, rozlokować, roztasować, rozkładać, rozstawić, uszeregować, szeregować, ustawiać, układać się, umawiać się, zmówić się, porządkować, planować, załagodzić spór, adaptować, urządzić, wyprawiać, zorganizować, zaaranżować, aranżować, formować, stroić, rozmieszczać, uporządkowywać, ugrupowywać, rozłożyć, ustawić
v. urządzać, wyprawić

Ejemplos

My mother teaches flower arranging.
Moja matka uczy układania kwiatów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I arranged a meeting on the train station with her at five o'clock
Umówiłem się z nią o piątej na dworcu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parents also arrange marriages, which is a polite way of saying that they sell or trade their children.
Rodzice również aranżują małżeństwa, co jest tylko trochę bardziej uprzejmą wersją stwierdzenia, że po prostu handlują swymi dziećmi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could you arrange to be here at five?
Czy mógłbyś urządzić tak, aby być tutaj o piątej?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We arranged the books according to size.
Ustawiliśmy książki według wielkości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nevertheless, allowing the UN and other organisations to arrange safe passage from the conflict zone for these civilians is essential to avoid further bloodbaths.
Umożliwienie ONZ i innym organizacjom zorganizowania bezpiecznego wyjścia tej ludności ze strefy walk jest jednak niezbędne dla uniknięcia dalszego przelewu krwi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are, in actual fact, arranging empty journeys for lorries - something which, in this day and age, simply should not be done.
Szykujemy w istocie puste przejazdy dla ciężarówek, czyli coś, co w dzisiejszych czasach nie powinno mieć miejsca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Under the sponsorship of the Presidency a series of events arranged by disability organisations have taken place.
Pod patronatem prezydencji odbyło się szereg wydarzeń zorganizowanych przez organizacje zrzeszające lub reprezentujące osoby niepełnosprawne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Likewise, it has been possible to arrange investment portfolios in such a way that income that is the equivalent of income on interest remains outside the definition, as a result of 'repackaging'.
Poza tym możliwe jest skonstruowanie portfela inwestycyjnego w taki sposób, że dochód, który stanowi równowartość dochodu z odsetek, nie jest objęty definicją w wyniku "przepakowywania”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As part of this, the Presidency put forward some proposals, such as arranging for guidance notes to be sent to Heads of Missions and Commission delegations.
W tym kontekście prezydencja przedłożyła kilka propozycji, np. ustalenie, by uwagi do Wytycznych były przesyłane szefom misji i delegacjom Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com