authoritatively en Polaco

Pronunciación
adv. bezapelacyjnie

Ejemplos

The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Pierwsza taka zmiana dotyczy Komisji, którą wzywam do pełnego i, nade wszystko, autorytatywnego pełnienia roli strażnika traktatów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Ogólnie nie udało im się zdecydowanie objaśnić przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy ani zażądać prawnie uznawanej płacy minimalnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
Jednak nie sądzimy, aby można było zrobić to autorytarnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

in an authoritative and magisterial manner: magisterially


dictionary extension
© dictionarist.com