badly en Polaco

Pronunciación
adv. źle, niedobrze, kiepsko, paskudnie, licho, krucho, podle, marnie, dotkliwie, poważnie, niebezpiecznie, boleśnie, fatalnie, intensywnie, bardzo, ciężko, niepoprawnie, fałszywie

Ejemplos

It was true that he never hit her or threatened her badly, but he kept her like a prisoner at Kerfol, and when he rode away to Morlaix or Quimper or Rennes, he ordered the servants to watch her.
Było prawdą, że nigdy jej nie uderzył, ani że nie traktował jej źle, ale trzymał ją jak więźnia w Kerfol, a kiedy wyjeżdżał do Morlaix, albo Quimper, albo Rennes, rozkazywał służbie, by ją obserwowali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The morning sun shining into the room woke up Lester and White. White was sitting up, looking puzzled at his badly blistered finger.
Poranne słońce, świecące w pokoju, obudziło Lestera i White'a. White usiadł, patrząc zaniepokojony na swój brzydko pokryty pęcherzami palec.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I've never had a student before that behaved as badly as you did today.
Nigdy jeszcze nie miałem ucznia, który by się zachowywał tak źle, jak ty dzisiaj.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If you ever come back to me, I'll never treat you badly again.
Jeśli kiedykolwiek do mnie wrócisz, nigdy nie będzie dla ciebie niedobry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom was badly beaten.
Tom był poważnie pobity.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom behaved quite badly.
Tom zachował się bardzo źle.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom has been badly beaten.
Tom został dotkliwie pogryziony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I feel like this is going to end badly.
Mam przeczucie, że to się źle skończy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is ashamed of having behaved so badly.
On wstydzi się swojego złego zachowania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although he was born in England, he speaks English very badly.
Choć urodził się w Anglii, mówi po angielsku bardzo źle.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

to a severe or serious degree: gravely, seriously, severely
(`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner; not well: ill, poorly
with great intensity (`bad' is a nonstandard variant for `badly'): bad
without skill or in a displeasing manner
in a disobedient or naughty way: naughtily, mischievously
very much; strongly: bad
with unusual distress or resentment or regret or emotional display
unfavorably or with disapproval: ill
in a disadvantageous way; to someone's disadvantage: disadvantageously
evilly or wickedly


© dictionarist.com