beautiful en Polaco

Pronunciación
a. piękny, śliczny, cudny, wspaniały, świetny, estetyczny

Ejemplos

A beautiful woman!
Piękna kobieta!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And she was a very beautiful blond, with very fair skin and green eyes.
Była bardzo piękną blondyną, z bardzo jasną skórą i zielonymi oczami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Becky is a beautiful 17-year-old girl.
Becky jest piękną 17-letnią dziewczyną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I arrived to Spain in March, and I started to live with some very friendly boys and girls, sharing with them a beautiful apartment in the city center.
Przyjechałem do Hiszpanii w marcu i zacząłem mieszkać z bardzo przyjaznymi chłopakami i dziewczynami, dzieląc z nimi piękny apartament w centrum miasta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had the task of mixing all the paints she used when creating her beautiful paintings.
Miałem za zadanie mieszać wszystkie farby, których używała, tworząc swoje piękne malowidła.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In spite of all this, we will repeat our trip to the United States and we are looking forward to have vacation again to continue discovering this beautiful country on wheels.
Pomimo tego wszystkiego, powtórzymy naszą podróż do Stanów Zjednoczonych i nie możemy się doczekać kolejnych wakacji, aby móc dalej poznawać ten piękny kraj na kółkach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a city next to the sea, therefore it has the best of a big city (discos, big universities, shops to go shopping, restaurants, museums), but also the best from being close to the beach in Spain (nice weather, the sea, hundreds of beautiful beaches).
Jest to miasto nad brzegiem morza, w związku z tym ma to, co najlepsze z wielkiego miasta (dyskoteki, wielkie uniwersytety, sklepy na zakupy, restauracje, muzea), ale również najlepsze z bycia blisko plaży w Hiszpanii (ładną pogodę, morze, setki pięknych
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is one of the most beautiful, quietest and oldest cities of Catalonia.
To jedno z najpiękniejszych, najspokojniejszych i najstarszych miast w Katalonii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It’s a pleasure to live in the center of such a beautiful city.
Przyjemnie jest żyć w centrum tak pięknego miasta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It’s the second biggest city in Spain and it’s at the Mediterranean its a beautiful city!
Jest to drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii, leży nad Morzem Śródziemnym i jest pięknym miastem!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

delighting the senses or exciting intellectual or emotional admiration: sightly, fair, splendiferous, bonnie, graceful, pretty-pretty, picturesque, dishy, attractive, beauteous, gorgeous, pleasing, ravishing, well-favoured, pretty, beauty, well-favored, resplendent, comely, fine-looking, handsome, lovely, splendid, scenic, bonny, better-looking, stunning, good-looking, exquisite, pulchritudinous, glorious
(of weather) highly enjoyable: pleasantdictionary extension
© dictionarist.com