being en Polaco

Pronunciación
n. istota, byt, istnienie, przebywanie, stworzenie
a. trwający

Ejemplos

“He was driving the biggest and fastest chariot I’ve ever seen” Tibby announced, “and that Roman chest-plate he wore was so impressive!”
„Prowadził największy i najszybszy rydwan, jaki kiedykolwiek widziałam” ogłosiła Tibby „a ten rzymski napierśnik, który nosił, był taki imponujący!”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Tomatina” was something like little tomato. What then was the party about?
“Tomatina” było czymś jak mały pomidor. Co to wobec tego była za impreza?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“What are you thinking about Tibby", whispered a voice in my ear.
„O czym myślisz, Tibby?” wyszeptał głos do mojego ucha.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A doctor's task is very important.
Lekarz ma bardzo ważne zadanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A festival where people chased after food because it was so tasty?
Festiwal, w którym ludzie gonili za jedzeniem, bo było takie smaczne?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A few months after Tibby left the palace, the royal kitchen was in a sudden uproar.
Kilka miesięcy po tym, jak Tibby opuściła pałac, w królewskiej kuchni nagle zapanowała wrzawa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A man dressed in a Union Jack suit rolled a huge circle of cheese down the hill and it was flying down the hill at great speed.
Mężczyzna przebrany w kostium Union Jack (barwy flagi brytyjskiej) stoczył ogromny, okrągły ser, który poleciał w dół zbocza z dużą prędkością.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A supply train of carts and their horses were slated to leave later in the evening.
Sznur powozów z zapasami oraz ich konie miały wyjechać później wieczorem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After a few days in Madrid, where we visited the marvellous Prado Museum, because I love Art, but also the Santiago Bernabeu Stadium (because my son is a huge fan of soccer), we went to Barcelona.
Po kilku dniach w Madrycie, gdzie zwiedziliśmy wspaniałe Muzeum Prado, ponieważ kocham sztukę, ale także Stadion Santiago Bernabeu (bo mój syn jest wielkim fanem piłki nożnej), pojechaliśmy do Barcelony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After our first walk through such a big museum and the streets in downtown Madrid, we were really hungry.
Po naszym pierwszym spacerze po tak dużym muzeum i ulicach w centrum Madrytu, byłyśmy naprawdę głodne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com