belong en Polaco

Pronunciación
v. należeć, właściwy: być właściwym dla kogoś lub czegoś, przynależny: być przynależnym

Ejemplos

She was a powerful Pharaoh and I was proud to use my army to get her back into Alexandria where she belonged.
Była potężnym Faraonem, a ja byłem dumny, że mogłem użyć swojej armii, aby zwrócić ją Aleksandrii, gdzie było jej miejsce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where I used to live in Normandy, I grew up being able to see Jersey, one of the Channel Islands that belong to the United Kingdom.
Tam gdzie mieszkałem i dorastałem w Normandii mogłem widzieć Jersey, jedną z Wysp Normandzkich, która należy do Wielkiej Brytanii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This book belongs to the school library.
Ta książka należy do szkolnej biblioteki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He doesn't belong to us.
On nie należy do nas.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This new car belongs to her.
Nowy samochód należy do niej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Which Buddhist school of thought do they belong to?
Do jakiego odłamu buddyzmu należą?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The world belongs to the courageous.
Do odważnych świat należy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This bike belongs to my little brother.
To rower mojego brata.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This CD belongs to my son.
Ta płyta należy do mojego syna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These shoes belong to Tom.
Te buty należą do Tom'a.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pertain: appertain, concern, relate, vest
2. set: go, fit in, conform
3. be akin to: reside, inhere, occupy© dictionarist.com