bottom en Polaco

Pronunciación
n. dół, spód, dno, grunt, koniec, głąb, kuper {pot.}, nasada, pupa, tyłek, zadek, wytrwałość
v. wprawiać dna, opierać, wysondować, wypróżniać, osiadać na dnie, wypróżnić
a. dolny, ostatni, gruntowny

Ejemplos

Before I knew it, I was at the bottom of the hill.
Zanim się spostrzegłem, byłem u dołu wzgórza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By the end, I was full of tomatoes from top to bottom, I was red like if I was a tomato myself.
Ale pod koniec byłem cały w pomidorach, od góry do dołu i byłem tak czerwony, jakbym sam był pomidorem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All people are good in the bottom of their hearts.
Wszyscy ludzie są w głębi serca dobrzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her ring fell into a river and sank to the bottom.
Jej pierścionek wpadł do rzeki i opadł na dno.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The water is clear to the bottom.
Woda jest przejrzysta aż do dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If you stuff the box too full, the bottom will fall out.
Jeśli przepełnisz to pudełko, dno z niego wyleci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Read the note at the bottom of the page.
Przeczytaj notkę na dole strony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The footnotes are at the bottom of the page.
Przypisy są na dole strony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Read the bottom of the page.
Przeczytaj sam dół strony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I say that it is not enough to promote self-regulation and allow a race to the bottom: we have to agree international standards of transparency, disclosure and - yes - of remuneration too.
Podkreślam, że nie wystarczy promować samoregulację i pozwolić na wyścig w stronę dna: musimy uzgodnić międzynarodowe standardy dotyczące przejrzystości, i ujawniania oraz - tak - również wynagradzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. lowest part: depths, sole, base, underneath, foot, nadir, underside
2. fundamental: final, basic, conclusive, elementary, determining, last, lowest
3. basis: base, foundation, groundwork
4. buttocks: seatdictionary extension
© dictionarist.com