bread en Polaco

Pronunciación
n. chleb, pieczywo

Ejemplos

And so there’s “panaderías” for bread, “pescaderías” for fish…
A więc jest tam "panaderías" dla chleba,"pescaderías” dla ryby...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sometimes at midnight we would tip-toe down into the palace’s great kitchens to steal sweetened breads and honey.
Czasami w środku nocy skradałyśmy się na paluszkach do wielkiej pałacowej kuchni, aby podkradać słodkie pieczywo i miód.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The grains were ground and used to make breads, porridge and pastas.
Zboża były mielone i używane do robienia chleba, owsianki i makaronu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot live on bread alone, the soldiers would often complain.
„Nie możemy żyć o samym chlebie” narzekali często żołnierze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He earns his bread as a writer.
Zarabia na życie jako pisarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He cut his sister a piece of bread.
Ukroił siostrze kromkę chleba.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She spread the butter on the bread.
Rozsmarowała masło na chlebie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bread and games.
Chleba i igrzysk!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has less bread.
On ma mniej chleba.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They tasted the bread.
Posmakowali chleb.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. food: sustenance, meal, meals
2. grain product: loafdictionary extension
© dictionarist.com