celebration en Polaco

Pronunciación
n. celebrowanie, celebra, święcenie, świętowanie, czczenie, obchód, obchodzenie, uczczenie, akademia, uroczystość, opicie

Ejemplos

Today was for celebration.
Dziś mieliśmy świętować.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The area around the celebrations was completely closed off, as they were during the dictatorship.
Obszar dookoła miejsca obchodów został całkowicie zamknięty, podobnie jak to miało miejsce za czasów dyktatury.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thus, next May, during the European Maritime Day celebrations in Rome, stakeholders will examine the links between maritime heritage and sustainable regional tourism, amongst others.
Z tego względu w maju, podczas obchodów Europejskiego Dnia Morza w Rzymie, zainteresowane strony będą między innymi mogły przeanalizować powiązania między dziedzictwem morskim a zrównoważoną turystyką regionalną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These celebrations were brutally disrupted, and we have barely recovered from the shock.
To święto zostało w brutalny sposób zakłócone i trudno nam się otrząsnąć z tego szoku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I took part in celebrations on the Slovak-Polish border at the border bridge of Čirč-Leluchov.
Wzięłam udział w obchodach na granicy słowacko-polskiej, na moście granicznym Čirč-Leluchov.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Incidentally we were both at a party earlier and we will soon be going back to finish the thank-yous and celebrations.
Tak się składa, że oboje byliśmy wcześniej na przyjęciu i wkrótce na nie powrócimy, żeby dokończyć składanie podziękowań i obchodzenie uroczystości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many will be celebrating this as a great success, but my group will not be joining in these celebrations.
Wiele osób uzna to za ogromny sukces, ale moja grupa nie podziela tego powszechnego nastroju świętowania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Who can fail to be moved by the images on the screens outside this Chamber and all the celebrations we have had this week marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall?
Kogo nie ogarnia wzruszenie na widok obrazów wyświetlanych na ekranach poza murami tej Izby, kogo nie poruszają uroczystości uświetniające w tym tygodniu 20. rocznicę upadku muru berlińskiego?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!
Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That will be a great day and an opportunity for celebration.
To będzie wielki dzień i okazja do świętowania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a joyful occasion for special festivities to mark some happy event: function, affair, jubilation, occasion, social occasion, social function
any joyous diversion: festivity, feria, recreation, agon, secular games, conviviality, jamboree, festival, blowout, fete, merrymaking, diversion, victory celebration, gala, Ludi Saeculares, gala affair, jollification
the public performance of a sacrament or solemn ceremony with all appropriate ritual: solemnisation, solemnization, ritual


dictionary extension
© dictionarist.com