circulate en Polaco

Pronunciación
v. obieg: puścić w obieg, rozpowszechniać, biegać, cyrkulować, obiec, przelecieć, obiegać, przelatywać

Ejemplos

Rumors of defeat were circulating.
Krążyły pogłoski o porażce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time for the Member States and the Council to ensure that Europe is a place where not only capital, services and goods, but also our citizens, can circulate.
Czas, żeby państwa członkowskie i Rada zapewniły, by Europa była miejscem, w którym nie tylko kapitał, usługi i towary, ale także nasi obywatele mogą swobodnie się przemieszczać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As capital circulates among countries because of the crisis - a natural process in economic development - in many countries companies have ceased operating because of a shortage of funds.
Ponieważ kapitał przepływa pomiędzy krajami z powodu kryzysu, co jest procesem naturalnym w rozwoju gospodarczym. W wielu krajach firmy przestały działać z powodu braku środków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Information is being circulated that there would be an amendment to the Treaty of Lisbon with the accession treaty of Croatia, or are there other appropriate legal arrangements?
Krążą informacje, że wraz z traktatem akcesyjnym Chorwacji do traktatu lizbońskiego zostanie wprowadzona poprawka. A może obowiązują inne właściwe ustalenia prawne?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The agenda we have sketched out in the 2020 strategy, the consultation paper that the Commission circulated yesterday.
Mam tu na myśli program, który zarysowaliśmy w strategii na 2020 rok, czyli konkluzje przedstawione wczoraj przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a leaked document circulating in Copenhagen and I want clarification now, based on contacts with the Commission, whether this is the true strategy of the Council.
Na skutek przecieku po Kopenhadze krąży pewien dokument, a zatem chciałabym teraz usłyszeć wyjaśnienie, w oparciu o kontakty z Komisją, czy jest to rzeczywista strategia Rady.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Myths about the treaty are still circulating in public opinion.
Mity na temat traktatu wciąż funkcjonują w opinii publicznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Automatic mechanisms are in place for circulating information between tax authorities and the wealth of each one of them is not posted on the Internet.
Funkcjonują automatyczne mechanizmy zapewniające przepływ informacji między organami podatkowymi, a zasoby każdego z nich nie są umieszczone w Internecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I ask this with my own country, Austria, entirely in mind, where similar rumours are currently circulating in the same way they did about Greece a few years ago.
Pytam o to mając na myśli wyłącznie mój kraj, Austrię, gdzie obecnie krążą takie same plotki w taki sam sposób, jak to miało miejsce kilka lat temu w odniesieniu do Grecji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even then, information needs to circulate.
Nawet w tym przypadku musi istnieć obieg informacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. distribute: broadcast, report, disseminate, promote, publicise, publicize, disperse, diffuse
2. get around: go around, travel, circle


dictionary extension
© dictionarist.com