cogent en Polaco

Pronunciación
a. przekonywający, nieodparty

Ejemplos

The conclusions of this thoughtful report, on the other hand, offer cogent indications as to how that transformation can be made and how Serbia can once again take its place in Europe.
Z drugiej strony wnioski z tego przemyślanego sprawozdania zawierają słuszne wskazówki, jak można dokonać tej zmiany i jak Serbia może raz jeszcze zająć swoje miejsce w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It will also help to improve the level of cross-cultural encounters in Europe; such encounters improve the quality of culture and are cogent, and are urgently needed now.
Pomoże to także podnieść poziom spotkań międzykulturowych w Europie; spotkania takie polepszają jakość kultury, są przekonujące i jako takie są teraz pilnie potrzebne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So I give my full support to this important and cogent report.
Dlatego to ważne i przekonujące sprawozdanie ma moje pełne poparcie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

powerfully persuasive: telling, persuasive, weighty


© dictionarist.com