conflict en Polaco

Pronunciación
v. walczyć, ścierać się, kolidować
n. konflikt, walka, kolizja, scysja, zatarg

Ejemplos

The conflict began over a simple misunderstanding.
Spór rozpoczął się wskutek małego nieporozumienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He doesn't seem to be aware of the conflict between my father and me.
Wygląda na nieświadomego konfliktu między moim ojcem i mną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There had never been a conflict between Dan and Linda.
Nigdy nie było kłótni między Danem i Lindą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The conflict between blacks and whites in the city became worse.
Zaognił się spór między białymi a czarnymi w mieście.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I tried to avoid conflict.
Próbowałem uniknąć konfliktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
'that river basins are the best suited environments for harnessing water and their good management makes it possible to resolve conflicts between countries, regions and users'; and, finally,
"że dorzecza stanowią środowiska, które najlepiej nadają się do ujarzmiania wody, zaś właściwe zarządzanie dorzeczami umożliwia rozwiązywanie konfliktów między państwami, regionami i użytkownikami”; i na koniec:
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the end of the day the European Commission continues to be convinced, as I myself would say, that there is no military solution to Sri Lanka's ethnic conflict.
Komisja Europejska jest nadal przekonana o braku możliwości militarnego rozstrzygnięcia konfliktu etnicznego na Sri Lance, do której to opinii także się przychylam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Likewise, Amendment 2: I support this amendment too because it condemns all acts of violence by whoever is perpetrating them, on whatever side of the conflict.
Podobnie rzecz się ma z drugą poprawką. Popieram także tę poprawkę, ponieważ potępia ona wszelkie akty przemocy bez względu na to, kto je popełnia, po którejkolwiek stronie konfliktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union appears to have the ability to help in resolving conflict.
Wydaje się, że Unia Europejska może pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Perhaps the time has come for us to consider the possibility of setting up a conflict resolution unit within the European Union.
Być może przyszedł czas, abyśmy rozważyli możliwość powołania komórki ds. rozwiązania konfliktu w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com