content en Polaco

Pronunciación
n. zawartość, objętość, istota, zadowolenie
v. zadowalać, zadowolić
a. zadowolony

Ejemplos

A word is not a crystal, transparent and unchanging, it is the skin of a living thought and may vary greatly in colour and content according to the circumstances and time in which it is used.
Słowo nie jest krystaliczne, przejrzyste i niezmienne, ono jest skórą żywej myśli i może się znacznie różnić w kolorze i treści zależnie od okoliczności i czasu w których zostaje użyte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The box had been damaged, but its contents were intact.
Pudełko zostało uszkodzone, ale jego zawartość jest nietknięta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He emptied his pockets of their contents.
Opróżnił kieszenie z ich zawartości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Please review the contents and provide any appropriate feedback.
Proszę, przejrzyj treść i przekaż nam swoją opinę na ten temat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If you look at the Council's summary table, however, you will find that the content is highly questionable.
Jeżeli jednak spojrzymy na tabelę podsumowującą Rady, to uznamy jej treść za wysoce wątpliwą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are you content with your position in the company?
Czy jesteś zadowolony z twojej pozycji w firmie?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I must be content with my present salary.
Muszę być zadowolony z mojej obecnej pensji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Summarize the contents in 60 English words.
Podsumuj treść po angielsku w 60 słowach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many video games are in fact aimed at adults, with content that is in many cases unsuitable for children.
Wiele gier wideo jest w rzeczywistości przeznaczonych dla dorosłych i zawierają one często treści nieodpowiednie dla dzieci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is precisely why the content of many games is unsuitable and may even be harmful to our children.
Dlatego właśnie treści zawarte w wielu grach są dla dzieci nieodpowiednie, a wręcz szkodliwe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. agreeable: assenting, resigned, quiescent, tranquil, willing, peaceful
2. satisfied: comfortable, contented, pleased, gratified, sanguine, delighted, snug
3. satisfaction: contentment, happiness
4. significance: meaning, idea, theme, substance, gist, subject, topic
5. make-up: composition, contents, filling, packing
6. appease: satisfy, reconcile, gratify, delight, please, gladden, cheerdictionary extension
© dictionarist.com