control en Polaco

Pronunciación
n. władza, władztwo, dysponowanie, naczelnictwo, rządzenie, kierownictwo, panowanie, opanowanie, pohamowanie, autorytet, wpływ, ster, regulowanie, regulacja, zarząd, reglamentacja, walka
v. władza: mieć władze, kierować, rozporządzać, rządzić, zarządzać, panować, zapanować, hamować, panować nad sobą, pohamować, sterować, regulować, kontrolować, zarządzić, zapanowywać
a. kierujący, sterowniczy, sterowy, regulacyjny, kontrolny

Ejemplos

It was very difficult for her to control her emotions.
Miała spore trudności z zapanowaniem nad swoimi emocjami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Effective use of disinfectant is an important subject in relation to infection control in hospitals.
Efektywne wykorzystanie dezynfekcji jest ważną kwestią w odniesieniu do kontroli epidemiologicznych w szpitalach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
West Berlin would remain free of Soviet control.
Berlin Zachodni pozostanie poza kontrolą sowietów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I wish I could figure out how to control my appetite.
Chciałbym nauczyć się kontrolować swój apetyt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The horsepower of a car matters not, with a donkey in control.
Z osłem za kierownicą, ilość koni pod maską nie ma znaczenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can't control myself.
Nie mogę się kontrolować.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't like being controlled.
Nie lubię być kontrolowany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I've got things under control now.
Teraz mam wszystko pod kontrolą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I've got things under control.
Mam wszystko pod kontrolą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's all gotten out of control.
To wszystko wymknęło się spod kontroli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com