copy en Polaco

Pronunciación
n. kopia, duplikat, odpis, odrys, przebitka, reprodukcja, odbitka, rękopis
v. kopiować, powielać, przekopiować, przenieść, odrysować, odwzorować, przepisać, przerysować, reprodukować, naśladować, odpisać, skopiować, przenosić, przepisywać, odpisywać

Ejemplos

I can give you a copy of the report, but I can't vouch for its accuracy.
Mogę dać panu egzemplarz raportu, ale nie ręczę za jego poprawność.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Russians copy the French ways, but always fifty years later.
Rosjanie kopiują francuskie zwyczaje, ale zawsze w pięćdziesiąt lat później.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This newspaper is selling fewer and fewer copies.
Ta gazeta sprzedaje coraz mniej egzemplarzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Did you give a copy of the disk to anyone?
Dawałeś komukolwiek kopię tego dysku?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will send you a copy of my plans as soon as I can.
Jak tylko będę mógł, wyślę ci egzemplarz moich planów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will send you a copy of this picture as soon as I can.
Wyślę ci odbitkę tego zdjęcia, jak tylko będę mógł.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I asked him to make four copies of the letter.
Poprosiłem go o zrobienie czterech kopii listu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do you copy?
Kopiujesz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Copying is not theft.
Kopiowanie to nie kradzież.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do you have a copy of the new schedule?
Masz kopię nowego planu?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com