cunning en Polaco

Pronunciación
n. chytrość, frantostwo, filuteria, cwaniactwo, przebiegłość, sprytność, spryt, przemyślność
a. chytry, filuterny, filutowaty, cwaniacki, cwany, przebiegły, sprytny, pomysłowy, wymyślny, zręczny, frantowski

Ejemplos

She's very cunning.
Jest bardzo przebiegła.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Time and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
Wielokrotnie ryzykują życie w poszukiwaniu sprytnych nowych dróg ewakuacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
. - (LV) Are they competitors or partners, cunning players or dependent simpletons?
(LV) Czy są oni konkurentami czy partnerami, szczwanymi graczami czy bezwolnymi prostaczkami?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 'catch-the-eye' procedure is not intended as a cunning way of speaking when you have not been allocated any time.
Procedura pytań z sali nie ma być przebiegłym sposobem na wystąpienie, gdy mówcy nie przydzielono czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

marked by skill in deception: tricky, wily, knavish, sly, slick, artful, foxy, guileful, tricksy, dodgy, crafty
attractive especially by means of smallness or prettiness or quaintness: cute, attractive
showing inventiveness and skill: ingenious, clever, adroit
shrewdness as demonstrated by being skilled in deception: perspicacity, guile, perspicaciousness, shrewdness, craft, slyness, foxiness, craftiness, wiliness, astuteness
crafty artfulness (especially in deception): artfulness


dictionary extension
© dictionarist.com