cutting edge en Polaco

Pronunciación
n. ostrze

Ejemplos

This cutting-edge industry must be protected.
Przodującemu przemysłowi musi zostać zapewniona ochrona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As their European headquarters is located in Ireland, I know they are an excellent employer and real leader in cutting-edge internet technology.
Ponieważ jej europejska centrala znajduje się w Irlandii, wiem, że jest to wspaniały pracodawca i prawdziwy lider w dziedzinie nowatorskich technologii internetowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must move to a new area of entrepreneurial innovation, where in Europe we are working together to make the world's most cutting-edge products.
Musimy wejść w nowy obszar przedsiębiorczej innowacyjności polegającej na tym, że w Europie będziemy pracować razem nad tworzeniem najnowocześniejszych produktów świata.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
Uważamy jednak, że nowatorska agenda cyfrowa nie może dopuszczać do jakiejkolwiek komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań naukowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Marinescu has already mentioned that we need to identify the sorts of cutting-edge practices that certain Member States have introduced using direct subsidies, credit facilities or other methods.
Pan poseł Marinescu wspomniał już, że musimy ustalić pewne najnowocześniejsze praktyki wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie z wykorzystaniem dotacji bezpośrednich, linii kredytowych i innych metod.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Innovation linked to cutting edge science and education is one of the engines of job creation and economic growth.
Innowacje związane z nowymi osiągnięciami w nauce i edukacji są motorem tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At that university, but also at many less well-known institutions and businesses large and small, I have seen cutting-edge research funded by the EU through the EUR 50 billion framework programme.
Na tym uniwersytecie, ale także w wielu mniej renomowanych instytucjach i przedsiębiorstwach, dużych i małych, spotkałem się z najnowszymi badaniami finansowanymi przez UE z programu ramowego o budżecie 50 miliardów euro.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the contrary, only challenging targets will generate the necessary pressure to innovate and this is the only way in which our industry will remain at the cutting edge.
Wręcz przeciwnie, tylko ambitne cele spowodują niezbędną presję w kierunku innowacji i tylko w ten sposób nasz przemysł może pozostać na czele wyścigu technologicznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is cutting-edge technology, and it is very important.
Chodzi o najnowsze technologie i ten fakt jest bardzo ważny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the position of greatest importance or advancement; the leading position in any movement or field: vanguard, perspective, position, forefront, view
the sharp cutting side of the blade of a knife: blade, edge tool, knife edge, edge


dictionary extension
© dictionarist.com