cuttings en Polaco

Pronunciación
n. cięcie, sadzonka, krój, wyrąb, obniżka, wykop, przesieka, wycinek z gazety, obcinek, próbka materiału, zaszczepka, naruszenie

Ejemplos

I'm cutting down on sweets.
Ograniczam jedzenie słodyczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These scissors are not cutting.
Te nożyczki są tępe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The handcuffs were too tight and they dug into Tom's wrists, cutting off circulation to his hands.
Kajdanki były zbyt ciasne i wrzynały się Tomowi w nadgarstki, odcinając dopływ krwi do jego dłoni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A big canoe was cutting through the water.
Wielkie kanoe sunęło po wodzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?
Czemu rozdarłeś tkaninę zamiast uciąć ją nożyczkami?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the same time, the report fails to propose any cost-cutting measures.
Jednocześnie w sprawozdaniu nie proponuje się żadnych cięć kosztów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This cutting-edge industry must be protected.
Przodującemu przemysłowi musi zostać zapewniona ochrona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parliament has succeeded in bringing forward the deadline for abolishing the use of methyl bromide by four years, and, furthermore, the schedule for cutting HCFCs has been made tighter.
Parlament zdołał skrócić o cztery lata okres poprzedzający termin wycofania z użycia bromku metylu oraz przyjąć bardziej napięty harmonogram zaostrzania warunków stosowania wodorochlorofluorowęglowodorów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to invest in energy and renewables, and we need to be cutting our environmental footprint.
Musimy inwestować w energię i źródła odnawialne, jak też zmniejszać nasz wpływ na środowisko.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This involves one of the most cost-effective ways of cutting emissions while at the same time providing an obvious stimulus for the transfer to a low-carbon economy.
Stanowi to jedną z najbardziej efektywnych kosztowo metod obniżania emisji przy jednoczesnym zapewnieniu oczywistego bodźca do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com