dash en Polaco

Pronunciación
n. plusk, uderzenie, domieszka, plamka: barwna plamka, pociągnięcie pędzla czy pióra, myślnik, pauza, pęd, rozmach, rozpęd, zryw, dziarskość, zuchowatość, buńczuczność, brawura, fantazja, zacięcie, zamaszystość, fason, zawód, zderzenie
v. rzucać, walić, roztrzaskać, opryskać, pomieszać coś z czymś, plama: ożywić barwnymi plamami, zgasić zapał, pędzić, pedałować, popędzać przez okolicę, pomknąć, przegalopować, wylatywać, rozwiać, uderzać się, rzucać się, przejechać, rzucić, walnąć, opryskiwać, pędzać, pomykać, wylecieć, przejeżdżać

Ejemplos

Her hopes were dashed when she heard the verdict.
Jej nadzieje się rozmyły gdy usłyszała wyrok.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He dashed us with water.
On obryzgał nas wodą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we dash these hopes again, we will be limiting our influence in the East in every respect.
Jeżeli je kolejny raz wychłodzimy, ograniczymy nasze oddziaływania na wschodzie we wszystkich obszarach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Taka jest cena szalonego pędu za pieniądzem dla zysku i za zyskiem dla pieniędzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(ES) Few subjects have met with such general agreement in the European Parliament and in society and it is a shame to dash the hopes of the society that supports us, which trusted in Copenhagen.
(ES) Niewiele zagadnień uzyskało tak powszechne poparcie w Parlamencie Europejskim i w społeczeństwie, a hańbą jest zniweczenie nadziei społeczeństwa, które nas popiera, które pokładało wiarę w konferencję w Kopenhadze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (PT) The great hopes surrounding the much-vaunted Copenhagen Summit have been dashed.
na piśmie. - (PT) Wielkie nadzieje związane z przechwalonym zawczasu szczytem w Kopenhadze zostały zmiażdżone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
Jak wyjaśnił nam to Sekretarz Pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w okresie kolejnych pięciu lat musimy zrobić "sprint do mety”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All of those hopes have been dashed.
Wszystkie te nadzieje legły w gruzach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is at least a dash of good news.
Jest przynajmniej odrobina dobrych wiadomości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, on this occasion, I am happy to vote against it because the dash to biofuels, an essential part of the Commission's strategy, is a key factor in the surge in food prices around the world.
Jednakże przy tej okazji jestem szczęśliwy, że głosowałem przeciwko, ponieważ pęd w kierunku biopaliw, jako zasadnicza część strategii Komisji, jest kluczowym czynnikiem niestabilności cen żywności na całym świecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. flourish: show, elan, splendour, spirit, vigour
2. drop: bit, little, hint, scattering, pinch, grain, smack
3. spurt: plunge, sortie, rush
4. line: smoke, score
5. race
6. hit: break, splash, bludgeon, splatter, shatter, strike, thrust
7. mix: adulterate, deteriorate, mingle
8. rush: bolt, race, dart, speed, fly, hurry© dictionarist.com