deep en Polaco

Pronunciación
n. ocean {poet.}, morze, głębia
a. głęboki, gruby, basowy, pogrążony, osadzony: głęboko osadzony, gruntowny, nałogowy, ciemny, niezrozumiały, chytry {pot.}, mętny, żywy, sromotny, wnikliwy, późny
adv. głęboko

Ejemplos

Because Helen and her sister are vegetarians, they’ll be trying a meatless dish like their famous veggie bean cake and deep fried plantain.
Ponieważ Helen i jej siostra są wegetariankami, będą próbowały dania bezmięsnego, jak ich słynne wegetariańskie ciasto fasolowe czy głęboko smażony banan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Empty rooms always make me believe that I possess a deep voice,” said Meagle. He continued in a low, drawn-out voice. “To-moooorrow.”
„Puste pokoje zawsze sprawiają, że wierzę, że mam głęboki głos,” powiedział Meagle. Kontynuował niskim, przewlekłym głosem. „Juuuuu-trooooo.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I opened my eyes. In the light of Kelly's burning match I saw two figures lying in their marble on their slabs. I took a deep breath, and grabbed his hand.
Otworzyłem oczy. W świetle palącej się zapałki Kelly'ego zobaczyłem dwa posągi leżące w swoim marmurze na swoich płytach. Wziąłem głęboki oddech i złapałem go za rękę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She loosened her hug a little and took a deep breath.
Rozluźniła trochę swój uścisk i wzięła głęboki oddech.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She took a deep breath, ready to flee, but was without warning paralyzed by fear.
Wzięła głęboki oddech, gotowa do ucieczki, ale bez ostrzeżenia została sparaliżowana strachem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Still waters run deep.
Cicha woda brzegi rwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He fell into a deep sleep.
Zapadł w głęboki sen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How deep is Lake Biwa?
Jak głębokie jest jezioro Biwa?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dig a deep hole.
Wykop głęboką dziurę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How deep do you think the water is?
Jak sądzisz, jak głęboka jest woda?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relatively deep or strong; affecting one deeply: heavy, sound, profound, depth, wakeless, deepness
having a sunken area: recessed, sunken, hollow
marked by depth of thinking: profound
having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center; sometimes used in combination: unplumbed, walk-in, abysmal, profound, abyssal, unfathomable, unsounded, depth, deep-water, bottomless, unfathomed, deepness
very distant in time or space: distant
extreme: intense
having or denoting a low vocal or instrumental range: low-pitched, bass, low
strong; intense: colourful, colorful, rich
to a great depth; far down: deeply
relatively thick from top to bottom: thick© dictionarist.com