definitely en Polaco

Pronunciación
adv. zdecydowanie, stanowczo, kategorycznie, konkretnie

Ejemplos

Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He's definitely not coming.
Zdecydowanie nie przyjdzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I definitely told you that!
Już Ci to mówiłem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If you don't study harder, you'll definitely fail.
Jeśli się nie będziesz ciężko uczył, na pewno nie zdasz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will definitely attend your funeral.
Na pewno będę obecny na twoim pogrzebie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was definitely Tom that I saw yesterday in the park.
To na pewno Toma widziałem wczoraj w parku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You definitely like Chinese food.
Ty z pewnością lubisz chińskie potrawy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is definitely not stupid. He's just lazy.
Tom absolutnie nie jest głupi. Jest tylko leniwy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We definitely need more help.
Zdecydowanie potrzebujemy więcej pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We definitely need to hire more people.
Zdecydowanie musimy zatrudnić więcej ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without question and beyond doubt: decidedly, emphatically, in spades, unquestionably, by all oddsdictionary extension
© dictionarist.com