dehydrated en Polaco

Pronunciación
a. odwodniony

Ejemplos

Dehydrated preserved milk for human consumption - Common organisation of the milk and milk products market - Additional rules on the common organisation of the milk and milk products markets (debate)
Odwodnione mleko konserwowane przeznaczone do spożycia przez ludzi - wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych - dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (debata)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The first report submitted by the Commission contains amendments to the Council directive relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption.
Pierwszy wniosek Komisji zawiera zmiany do dyrektywy Rady odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dehydrated preserved milk for human consumption (vote)
Odwodnione mleko konserwowane przeznaczone do spożycia przez ludzi (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Children, who have weaker immune systems and whose bodies dehydrate faster, are particularly endangered.
Dzieci mają mniejszą odporność i szybciej odwadniają się, dlatego są szczególnie zagrożone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

preserved by removing natural moisture: dried, preserved, desiccated
suffering from excessive loss of water from the body: unhealthy


dictionary extension
© dictionarist.com