descent en Polaco

Pronunciación
n. schodzenie, zejście, spadek, filiacja, opadanie, pochodzenie, krew, ród, napad {wojsk.}, upadek, wyradzanie się, wywód

Ejemplos

The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
Poszczególne plany naprawy gospodarki pozwoliły w najlepszym razie uniknąć znaczącego pogorszenia się sytuacji, ale oznak ożywienia wciąż nie widać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a Hungarian of Transylvanian descent, I am today a citizen of Romania.
Jako Węgier pochodzący z Siedmiogrodu jestem dziś obywatelem Rumunii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, as the example of new Member States has shown, belonging to the European Union gradually helps to foster acceptance of persons of foreign descent or differing sexual orientation.
Jak pokazują jednak przykłady nowych państw członkowskich, przynależność do Unii Europejskiej stopniowo przyczynia się do wzrostu akceptacji dla osób o odmiennym pochodzeniu lub orientacji seksualnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meanwhile, in Germany, where there are 2 million people of Polish descent, there is not one state school exclusively for Poles.
Natomiast w Niemczech, gdzie mieszka około 2 milionów osób polskiego pochodzenia, nie ma nawet jednej państwowej szkoły przeznaczonej wyłącznie dla Polaków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be noted that only in Lithuania can citizens of Polish descent obtain an education in Polish from nursery to university.
Należy podkreślić, że tylko na Litwie obywatele polskiego pochodzenia mogą kształcić się w języku polskim od żłobka do uniwersytetu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Similarly, I do not in any way doubt that people of Pakistani and Indian descent in London, which I represent, would share EU values.
Nie wątpię także ani przez chwilę, że mieszkające w Londynie, który reprezentuję, osoby pochodzące z Pakistanu i z Indii podzielają wartości UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

properties attributable to your ancestry: origin, lineage, filiation, extraction, ancestry, full blood, derivation
a movement downward: change of location, lightening, set, sinking, travel, drop, shower, cascade, slide, fall
the act of changing your location in a downward direction: jump, nose dive, abseil, dive, move, parachuting, flop, motion, rappel, swoop, collapse, crash dive, drop, nosedive, movement
a downward slope or bend: slope, decline, declivity, steep, downhill, downslope, declination, fall, declension, side, incline
the descendants of one individual: origin, kinfolk, family, stemma, family tree, line of descent, folk, parentage, pedigree, family line, phratry, stock, ancestry, blood, kinsfolk, line, lineage, genealogy, bloodline, sept, side, blood line
the kinship relation between an individual and the individual's progenitors: lineage, relationship, bilateral descent, unilateral descent, filiation, family relationship, line of descent, kinship


dictionary extension
© dictionarist.com