die en Polaco

Pronunciación
n. kostka, przebijak, matryca, stempel, gwintownik
v. umierać, mrzeć, ginąć, zginąć, polec, skonać, zgasnąć, zemrzeć, gasnąć, umrzeć

Ejemplos

No one had died but being so terribly sick could mean only one thing.
Nikt nie umarł, ale taka ciężka choroba mogła oznaczać tylko jedną rzecz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“I do,” she continued. "The night my father died, I knew it, even though he was away in the north of Scotland."
„Ja tak,” kontynuowała. „W nocy, kiedy umarł mój ojciec, wiedziałam o tym, pomimo tego, że był daleko, w północnej Szkocji.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Well, it happened before I was married, and lived in East Wilmington. It was in the first year I lived there. You do know that my family all died five years before that. Remember, I told you?”
„Cóż, to się stało, zanim wyszłam za mąż, kiedy żyłam w East Wilmington. To było pierwszego roku, kiedy tam mieszkałam. Nie wiesz, że cała moja rodzina zmarła pięć lat przed tym. Pamiętasz, powiedziałam ci?”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Who died there last?” asked Barnes, with mockery in his voice.
„Kto umarł tam jako ostatni?” zapytał Barnes, z drwieniem w swoim głosie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He died of a heart attack.
Zmarł na zawał serca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He died of lung cancer.
Zmarł na raka płuc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He died a sad death.
Umarł smutną śmiercią.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He took charge of the family business after his father died.
Po śmierci ojca przejął rodzinny interes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She died after she had been ill for a long time.
Zmarła po długiej chorobie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She died in a plane crash.
Straciła życie w katastrofie lotniczej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. stamp
2. cube: block
3. expire: decease, go, cash in, depart
4. disappear: part, cease, stop, pass, recede, end, vanish
5. wither: dissolve, decay, wane, decline, lapse, fade, fail© dictionarist.com