disturb en Polaco

Pronunciación
v. niepokoić, przeszkadzać, dojadać, agitować, budzić, bałwanić, fatygować, kłócić, zakłócać, mącić, zamącić, zmącić, naruszać, przewracać, burzyć, zaniepokoić, rozbić, rozeprzeć, trudzić, przeszkodzić, dojeść, zakłócić, zamącać, zmącać, naruszyć, przewrócić

Ejemplos

“No,” he said. “Nothing seems disturbed.”
„Nie,” powiedział. „Nic nie wydaje się być naruszone.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Yes, thank you, Colonel Wilson. But I don’t think I’m going to disturb you, I hope. By the way,” he added. “Did I show you that old whistle I told you about? I think not. Well, here it is.”
„Tak, dziękuję panu, pułkowniku Wilson. Ale nie sądzę, żebym panu przeszkadzał, mam nadzieję. Przy okazji,” dodał. „Pokazałem panu ten stary gwizdek, o którym panu mówiłem? Myślę, że nie. Cóż, jest tuaj.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madge didn’t move immediately after they vanished. Instead of fear, she felt a wonderful sense of peace and happiness, and she didn’t want to disturb this wonderful sensation.
Madge nie poruszyła się natychmiast po tym, jak zniknęli. Zamiast strachu, czuła niesamowite uczucie pokoju i szczęścia i nie chciała przeszkadzać temu cudownemu uczuciu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll do my best not to disturb your studying.
Postaram się Ci nie przeszkadzać w nauce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't know why in my dreams, she isn't there. Maybe she doesn't want to be there not to disturb me.
Nie wiem, czemu w mych snach jej nie ma. Może dlatego nie chce być, by nie przeszkadzać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We disturbed him.
Przeszkodziliśmy mu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom doesn't like to be disturbed.
Tom nie lubi być niepokojony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Am I disturbing you?
Przeszkadzam ci?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope I am not disturbing you.
Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do not disturb, I'm playing videogames.
Nie przeszkadzać, gram w gry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com