enthusiasm en Polaco

Pronunciación
n. entuzjazm, zapał

Ejemplos

"Come on, then," I said without any enthusiasm. "Perhaps you're right."
„Zatem chodźmy,” powiedziałem bez żadnego entuzjamu. „Prawdopodobnie masz rację.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I saw her doing that with enthusiasm.
Widziałem, jak robiła to z entuzjazmem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Enthusiasm is contagious.
Entuzjazm jest zaraźliwy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom doesn't share your enthusiasm.
Tom nie podziela twojego entuzjazmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When I received the report, I began to read it with great enthusiasm.
Kiedy otrzymałem to sprawozdanie, je zacząłem czytać z wielkim entuzjazmem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Given the EU's enthusiasm for harmonization, I believe that a common language is a natural step on the road to a federal superstate.
Biorąc pod uwagę entuzjastyczne podejście UE do harmonizacji, sądzę, że wspólny język jest naturalnym etapem na drodze do federalnego superpaństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Last November's US Presidential election generated an unprecedented degree of enthusiasm, expectation and interest here in Europe.
Wybory prezydenckie w USA w listopadzie zeszłego roku wywołały falę entuzjazmu, oczekiwań i zainteresowania w Europie na niespotykaną dotychczas skalę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, I would like to thank Mrs Estrela for the work she has done with such enthusiasm.
Chciałabym wreszcie podziękować pani poseł Estreli za pracę, którą wykonała z wielkim entuzjazmem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, over the last six weeks, you have struck me as a man with passion and enthusiasm.
Wreszcie, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ujął mnie pan jako osoba pełna pasji i entuzjazmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am delighted at the enthusiasm with which the Commission announced the start of these negotiations and I hope this enthusiasm continues.
Wielce mnie cieszy entuzjazm, z którym Komisja poinformowała o zapoczątkowaniu tych negocjacji, i mam nadzieję, że ten entuzjazm nie osłabnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a feeling of excitement: zestfulness, feeling, eagerness, zest, keenness, technophilia, gusto, avidity, exuberance, avidness, relish
overflowing with eager enjoyment or approval: rabidness, life, sprightliness, madness, rabidity, ebullience, liveliness, lyricism, exuberance, spirit
a lively interest: balletomania, involvement, Anglomania, interest


dictionary extension
© dictionarist.com