excitement en Polaco

Pronunciación
n. podniecenie, zdenerwowanie, denerwowanie, podekscytowanie, emocja, gorączka, bieganina, alteracja, podnieta, huczek

Ejemplos

I was suddenly filled with a new excitement.
Nagle poczułam nowe podniecenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The crowds of people who watched Cleopatra's return to the city were cheering madly with excitement.
Tłumy ludzi, które patrzyły na powrót Kleopatry do miasta, wiwatowały szaleńczo podniecone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Excitement over the new product spread quickly throughout the division.
Radość z powodu nowego produktu szybko rozeszła się po wydziale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Developments are not as they appear in the wake of the impressions and excitement caused by the debate on a directive on road transport.
Sprawy nie przedstawiają się tak, jakby się to wydawało w świetle odczuć i podekscytowania wywołanego debatą nad dyrektywą o transporcie drogowym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, to Mrs Ferrero-Waldner, I know she will be containing her excitement following the intervention of the UK Independence Party and she understands that British Embassies are not up for sale.
Na koniec kilka słów do pani komisarz Ferrero-Waldner. Wiem, że będzie ona starała się opanować swoje emocje po interwencji Partii Jedności Zjednoczonego Królestwa i że rozumie, że brytyjskie ambasady nie są na sprzedaż.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Take it as a mitigating circumstance that there is apparently not a great deal of excitement and interest in this important subject, so I am not wasting many people's time.
Proszę to uznać za okoliczność łagodzącą, że najwyraźniej ten ważny temat nie budzi zbytniego podekscytowania i zainteresowania, dlatego nie marnuję czasu wielu osób.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The same excitement is felt in Yemen, where protests against President Saleh mount, and much the same in Bahrain.
To samo rozemocjonowanie odczuwa się w Jemenie, gdzie narastają protesty przeciwko prezydentowi Salehowi, bardzo podobnie jest również w Bahrajnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The excitement that overcame certain political groups following the Fukushima nuclear accident, because they hoped to score political points off the back of it, is unacceptable.
Niedopuszczalne jest podekscytowanie, jakie ogarnęło niektóre grupy polityczne po awarii jądrowej w Fukushimie, ponieważ liczyły one na zdobycie dzięki niej kilku punktów politycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I look forward to this with great excitement.
Bardzo cieszę się z tej perspektywy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is important because the European Council is anticipated with great excitement in the coming week.
To ważne, ponieważ wszyscy czekają na mającą się odbyć w przyszłym tygodniu Radę Europejską z wielkimi emocjami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the feeling of lively and cheerful joy: rush, charge, thrill, joyousness, joyfulness, joy, boot, bang, exhilaration, titillation, intoxication, flush, kick
the state of being emotionally aroused and worked up: fervour, excitation, unexciting, sensation, inflammation, fervor, emotional arousal, fever pitch, exciting
something that agitates and arouses: hair-raiser, thrill, excitation, rousing, chiller, arousal
disturbance usually in protest: turmoil, disturbance, upheaval, agitation, hullabaloo


dictionary extension
© dictionarist.com