extant en Polaco

Pronunciación
a. nadal istniejący, pozostały

Ejemplos

One lesson that history teaches us is the importance of robust international law and judicial structures, which are now extant, if the authors of such misery are ever to be punished.
Historia między innymi uczy nas, jakie jest znaczenie silnego prawa międzynarodowego i systemu wymiaru sprawiedliwości, jeżeli sprawcy takich nieszczęść mają kiedykolwiek ponieść karę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

still in existence; not extinct or destroyed or lost: existent, living, surviving, existing


dictionary extension
© dictionarist.com