fabricate en Polaco

Pronunciación
v. wytwarzać, zmyślać, sfabrykować, fabrykować, wytworzyć, zmyślić

Ejemplos

I doubt that anyone would suggest that this is fabricated.
Wątpię, by ktokolwiek zasugerował, że to zmyślona wiadomość.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not believe that he would be fabricating.
I nie wierzę, by były to wieści zmyślone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Again, I suggest they are genuine and not fabricated.
Także te zdjęcia uważam za prawdziwe, a nie sfabrykowane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The charges against them were fabricated and they have been imprisoned solely for exercising their right to freedom of expression and association.
Oskarżenia pod ich adresem zostały sfabrykowane, a zostali oni uwięzieni jedynie za korzystanie z prawa do swobody wypowiedzi i stowarzyszeń.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can unequivocally and formally attest to the fact that the dossier of the proceedings which led to this conviction was totally fabricated and was based on the personal vendetta of President Ben Ali.
Mogę jednoznacznie i formalnie poświadczyć fakt, że dokumentacja postępowania, które doprowadziło do tego wyroku skazującego, została w całości sfabrykowana i opierała się na osobistej wendetcie prezydenta Ben Alego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These people are subjected to verbal and physical abuse and even legally persecuted for fabricated reasons.
Osoby te są znieważanie werbalnie i fizycznie, a nawet prześladowane prawnie na podstawie sfabrykowanych powodów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An attempt to ban a party in Germany failed in the constitutional court, only because it was revealed that the evidence had been fabricated by state agents.
Próba zakazu działania partii w Niemczech upadła w Trybunale Konstytucyjnym tylko z powodu ujawnienia, że doszło do sfabrykowania dowodów przez agentów państwowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Despite this, he himself claims that all of the charges are fabricated.
Pomimo to utrzymuje, że wszystkie oskarżenia zostały sfabrykowane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Czarna owca, która fabrykuje całe pola i działalności gospodarcze i która spowodowała chorobę wściekłych krów i inne skandale, powinna zostać nazwana i potępiona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our leader's wife, Kapka Siderova, had a miscarriage because the harassment against her got so far that charges were pressed against her in a fabricated political trial.
Żona naszego przywódcy, pani Kapka Siderova, poroniła, ponieważ prześladowania posunęły się tak daleko, że postawiono jej zarzuty w sfingowanym procesie politycznym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com