fanaticism en Polaco

Pronunciación
n. fanatyzm, zagorzałość, zapamiętałość, zaślepienie

Ejemplos

Israel should know that it does have friends in this Parliament, friends like me who cherish human rights and reject fanaticism.
Izrael powinien wiedzieć, że ma w tej Izbie przyjaciół, przyjaciół takich jak ja, którzy miłują prawa człowieka i odrzucają fanatyzm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Delara Darabi is yet another martyr of religious fanaticism, like so many others whose execution we have denounced in this House.
Delara Darabi jest kolejną ofiarą religijnego fanatyzmu, podobnie jak tak wiele innych osób, których egzekucje spotkały się z potępieniem w tym Parlamencie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe cannot work on fanaticism, or on dogmatism.
Europa nie będzie funkcjonować na bazie fanatyzmu i dogmatyzmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Fanatyzm religijny zdobywa coraz szersze zastępy bojowników.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The rise in religious intolerance and fanaticism jeopardises a fundamental freedom, freedom of belief for all, whether they are religious or agnostic.
Wzrost nietolerancji religijnej i fanatyzm stanowią zagrożenie dla podstawowej wolności, wolności przekonań dla wszystkich, bez względu na to, czy są wierzący, czy też są agnostykami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your fanaticism is out in the open.
Pański fanatyzm wyszedł na jaw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this way, another 100 reports could be written, about vice, about terrorism, about killing, about fanaticism, about fraud, about robbery, about rape, about insults.
W ten sposób można napisać kolejnych 100 sprawozdań, o występkach, terroryzmie, morderstwach, fanatyzmie, oszustwach, grabieżach, gwałtach, zniewadze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After such shocks, events in the country may take a dangerous turn towards strengthening religious fanaticism and restricting human rights.
Po takich wstrząsach wydarzenia w kraju mogą przybrać niebezpieczny obrót w kierunku wzmocnienia fanatyzmu religijnego i ograniczenia praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was a prominent figure in the political life of Pakistan who was noted for his courageous fight against extremism, intolerance and fanaticism.
Był on wybitną postacią w życiu politycznym Pakistanu, osobą znaną z odwagi w walce z ekstremizmem, nietolerancją i fanatyzmem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Iranian regime, blinded by short-sighted nationalism and extreme religious fanaticism, is following a road that can only lead to confrontation and consequent suffering, mainly to its own people.
Irański reżim, zaślepiony krótkowzrocznymi ideami nacjonalistycznymi i ekstremalnym fanatyzmem religijnym, kroczy drogą, które może doprowadzić jedynie do konfrontacji, a w następstwie do cierpień, głównie własnego narodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

excessive intolerance of opposing views: intolerance, fanatism, zealotry


dictionary extension
© dictionarist.com