flare en Polaco

Pronunciación
n. błysk, żyrandol, klosz, rakieta, wybrzuszenie
v. migotać, rozszerzać się kloszowo ku dołowi

Ejemplos

But, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Od czasu do czasu jednak sytuacja się zaognia i ostatnio właśnie mieliśmy przypadek takiego wybuchu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we see the cycle of violence flaring up again in the Middle East, this too is fundamental.
Zasadnicze znaczenie mają także objawy przemocy ponownie wybuchającej na Środkowym Wschodzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This may actually threaten war in that region, and the greatest military conflict in Europe since the Balkans flare-up of the early 1990s.
Może to grozić nawet wojną w tym regionie i największym konfliktem militarnym w Europie od bałkańskiego kotła na początku lat 90.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We Europeans are again asking ourselves what we can do, how we are to react to the spiral of violence that is causing the Middle East to flare up once again before our eyes.
My, Europejczycy, zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, jak możemy zareagować na spiralę przemocy, która powoduje, że Bliski Wschód znów staje w ogniu, tuż przed naszymi oczami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (RO) The fact that the lack of transparency concerning hedge funds and private equity funds has led to a flare-up of the current economic crisis is not up for debate.
na piśmie. - (RO) Nie podlega debacie stwierdzenie, że brak przejrzystości w odniesieniu do funduszy hedgingowych i funduszy niepublicznego rynku kapitałowego doprowadził do wybuchu obecnego kryzysu ekonomicznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For one thing, the cause of the dispute between Russia and Ukraine has not been uncovered and resolved, and thus could flare up again at any time.
Z jednego powodu: przyczyna sporu pomiędzy Rosją i Ukrainą nie została ujawniona i rozwiązana, a spór ten może w związku z tym w każdej chwili rozgorzeć na nowo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Napięcia pomiędzy Etiopią a Erytreą w związku ze spornym terytorium wciąż mogą w każdej chwili rozgorzeć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. shine: glare, flash, blaze, glow
2. pyrotechnic device: torch, beacondictionary extension
© dictionarist.com