glorious en Polaco

Pronunciación
a. sławny, chwalebny, chlubny, znakomity, przepiękny, wspaniały

Ejemplos

The Copenhagen Summit is a real challenge to which we must rise and we must not allow the industrial and nuclear lobby to be the glorious victors.
Szczyt w Kopenhadze to prawdziwe wyzwanie, któremu musimy sprostać i nie możemy dopuścić, by lobby przemysłowe i jądrowe odniosło zwycięstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is wearing the scarf of Schalke 04, a team that achieved a glorious victory, but with the help of one of the best players in the world, the Spaniard, Raúl.
Pan poseł założył szalik Schalke 04, drużyny, która osiągnęła wspaniałe zwycięstwo, ale z pomocą jednego z najlepszych graczy na świecie, Hiszpana Raúla.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What the Council adopted in June, I have to say, is by no means a glorious chapter in the history of Europe's social model.
Musze przyznać, że tego, co Rada przyjęła w czerwcu, w żaden sposób nie można uznać za wspaniały rozdział w historii europejskiego modelu społecznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
May we, the countries and the cultures of Europe, in all our glorious diversity, together write a new European covenant of hope.
My, kraje i kultury Europy, w całej naszej wspaniałej różnorodności, razem możemy stworzyć nowe europejskie przymierze nadziei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

having or deserving or conferring glory: lustrous, storied, empyrean, elysian, celebrated, illustrious, bright, sublime, known, empyreal, historied, divine, inspired, incandescent
having great beauty and splendor: beautiful, splendiferous, splendid, resplendent
characterized by grandeur: brilliant, magnificent, splendid, impressive


© dictionarist.com