grievous en Polaco

Pronunciación
a. bolesny, smutny, ciężki, poważny

Ejemplos

It is a grievous and unnecessary self-inflicted wound.
To żałosne i niepotrzebne samookaleczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
na piśmie. - Przymusowa sterylizacja jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec kobiet i jest to niedopuszczalne naruszenie praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I consider the remarks in question to be totally inappropriate and a grievous slur on the character of Magda Kovács, a slur which I reject with the utmost repugnance.
Uważam, że przedmiotowy komentarz był całkowicie niestosowną i krzywdzącą obelgą dla reputacji pani poseł Magda Kovács, obelgą, którą odrzucam z największym obrzydzeniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Internet may be likened to a knife that is useful for cutting bread, but it may also be used to inflict grievous psychological harm on children through evil content.
Użyję porównania - Internet jest jak nóż, potrzebny do krojenia chleba, ale podobnie jak nóż, może boleśnie okaleczyć psychikę dziecka poprzez złe treści.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

causing fear or anxiety by threatening great harm: life-threatening, dangerous, severe, critical, serious, grave
causing or marked by grief or anguish: sorrowful, heartbreaking, heartrending
shockingly brutal or cruel: monstrous, atrocious, evil, flagitious
of great gravity or crucial import; requiring serious thought: heavy, of import, important, grave, weighty


dictionary extension
© dictionarist.com